Välj äkta natursten till ditt hem

Här hittar du råd och tips som täcker alla behov för behandling av natursten. Sten består av olika material och har därför individuella behandlingsbehov.

D

et är väl inga material som är lika slitstarka och ger ett lika exklusivt intryck som natursten. Förutom bänkskivor används natursten ofta i badrum och i utrymmen med stort slitage, såsom korridorer, trappor etc. Natursten finns i många olika format. Bänkskivor av natursten skärs vanligen som ett helt stycke från ett större block som har tagits ut ur berget. För golvet och väggen är det bättre att välja mindre plattor, medan element med full bredd används i trappor.

Det speciella med natursten (jämfört med keramikplattor och liknande) är att varje sten är unik. Natursten kan ha stora variationer i färg, struktur och mönster, även om de olika delarna kommer från samma stenbrott. Sortering efter utseende har aldrig med de tekniska egenskaperna att göra. Dessutom är det estetiska variationsmönstret väldigt olika från sten till sten.

Om du har möjlighet att ta reda på hur stenen du väljer faktiskt kommer att se ut i verkligheten, så kommer det att vara en stor fördel. En bild ger vanligtvis inte ett optimalt intryck av naturstenens utseende. Om du ska köpa en bänkskiva till köket vore det klokt att studera råplattan i dess helhet, i olika ljusvinklar.

Nedan följer några viktiga fakta och tips för att säkerställa att du väljer rätt natursten till ditt hem.

Val av stentyp

Typ av sten

Vid val av stentyp bör följande beaktas:

  • Resistens mot kemikalier (sura livsmedel, tvättmedel, etc.)
  • Resistens mot mekanisk påverkan (repor, slag, etc.)
  • Porositet (hur lätt smuts fastnar)
  • Färg och mönster

Baserat på de här punkterna kan vi dela upp stentyperna i fyra huvudgrupper: granit, marmor/kalksten, skiffer och sandsten. De flesta stentyper tål värme upp till 500 °C, men inte värmechock. De flesta stentyper, utom sandsten, har låg porositet och kan tåla lösningsmedel (förtunningsmedel, ren sprit, etc.).

Granitliknande

Granitliknande (silikater)stentyper innefattar förutom granit även gnejs, diabas, syenit, gabbro, kvartsit m.m. Dessa består av hårda silikatmineraler som är resistenta mot både kemisk och mekanisk påverkan. Granit tål nästan alla typer av rengöringsmedel som används i hushållet. Granit kan användas både inomhus och utomhus. Generellt rekommenderas granitliknande stensorter för bänkskivorna i kök.

Granittlike steinsorter anbefales som benkeplater

Marmor och kalksten

Marmor och kalksten (karbonatstenar)har karbonatmineraler (kalcit) som huvudmineral och därmed liknande tekniska egenskaper. De är båda känsliga för syror som kan etsa och göra märken i stenen (syror finns exempelvis i fruktjuice, vin och sura rengöringsmedel). Kolsyran i mineralvatten kan också etsas i denna typ av sten. Eventuell skada från syror kommer endast att vara av kosmetisk natur, stenens styrka påverkas inte. Om du är medveten om och accepterar risken för färgning, kan de här stentyperna också vara bra material för kök och bad. För övrigt läggs denna typ av natursten ofta på golv och trappor.

Skiffer

Skiffer finns i de två huvudtyperna kvartsitskiffer och lerskiffer, vilka har mycket olika egenskaper. Kvartsit-/glimmerskiffer har liknande egenskaper som granitstenstyperna. Skiffer (brottskiffer) ger vanligtvis ett rustikt intryck och används ofta på golv, trappor och väggar, både inomhus och utomhus. Lerskiffer är en mycket mjuk sten som lätt visar synliga repor och fettfläckar. Lerskiffer kan tåla frost i liten grad och bör därför inte användas utomhus där det är utsatt för vind och väder.

Sandsten

Sandsten är mycket porös och rekommenderas inte som en bänkskiva. Sandsten är dock mycket lämplig om du vill ha natursten på väggen.

Bearbetning av yta

Med detta menas den bearbetning naturstenen får under produktionen, och som baseras på stenens naturliga egenskaper. Man har alltså inte tillsatt några medel på plattan. Denna typ av bearbetning ska med andra ord inte förväxlas med eventuell behandling med applicerade medel, såsom impregnering (Steinfix 100+), porefyllning (Steinfix 50) etc.

  • Finslipning ger en slät yta som inte speglar. Du hittar inga spår av slipningssegmenten och ytan fungerar utmärkt för både golv, trappor och bänkskivor. Rekommenderad ytbehandling för marmor eller kalksten.
  • Polering skapar en speglad yta som ofta inger ett lyxigt och elegant uttryck. Den polerade ytan får man genom att polera stenen med slipklossar eller filt, helt utan användning av kemikalier. En polerad yta kan vara mycket hal ihop med vatten och bör undvikas på badrumsgolv etc. Polerad granit fungerar utmärkt som bänkskiva. Den håller sig lika blank, även om mat med mycket syra används. Om du har valt marmor eller kalksten i köket rekommenderas det att inte polera, eftersom sura livsmedel kan etsa och skapa ge matta fläckar.
  • Andra ytor som är flammade/borstade/blästrade är exempel på ytbehandlingar som är populära på natursten. Här handlar det ofta om mer råa och ojämna ytor. De har större glidmotstånd och är därför lämpliga som underlag i gångzoner, både inomhus och utomhus. Det kan dock vara något svårare att hålla dessa ytor rena från smuts och fläckar. Många väljer att lägga ett skyddande porfyllningsmedel som Steinfix 50 på denna typ av yta.

Hittade du inte det du sökte?

Henning Christensen

Produktansvarig Steinfix

Mobilnummer: +47 932 56 781
E-post: hc@ellingard.no

Hittade du inte det du sökte?

Henning Christensen

Produktansvarig Steinfix

Mobilnummer: +47 932 56 781
E-post: hc@ellingard.no

0

Start typing and press Enter to search