OM STEINFIX

Nordiskt behandlingskoncept för hårda material

Med STEINFIX kan du enkelt impregnera, polera, rengöra och ta bort fläckar på natursten, betong, terrazzo, fogmassa, keramikplattor m.m.

STEINFIX är ett väl beprövat behandlingskoncept för att bevara naturstenens unika utseende och karaktär. Serien har funnits på marknaden sedan 1987 och utvecklades i samarbete med den nordiska stenindustrin. Den innehåller produkter för impregnering, polering, rengöring och avlägsnande av fläckar på natursten, betong, terrazzo, fogmassa, keramikplattor m.m.

STEINFIX säljs för närvarande främst i Norden, men vi har även återförsäljare i övriga Europa. De huvudsakliga användarna är privatpersoner, entreprenörer och rengöringsföretag. Ellingard Collection AS är tillverkare och receptinnehavare av STEINFIX-produkterna.

Vill du veta mer om natursten? Läs mer här

HUR STEINFIX GRUNDADES

Under våren 1984 beslutade Slifer og Naturstein, som då var Norges största naturstensföretag, att etablera samarbete med tillverkare av kemiska produkter för att framställa en serie underhållsprodukter för natursten.

Stenindustrin hade under en lång tid konstaterat att natursten ofta förstördes på grund av felaktig behandling, vilket också påverkade användandet av natursten. Man beslutade att inrätta en panel bestående av experter från olika områden såsom geologi, petrokemi och rengöringsteknik.

Från 1985 till 1987 arbetade experter med att utveckla produkter som skulle skydda och ta hand om sten, samt att hitta metoder för effektiv rengöring. Under den här perioden genomfördes ett stort antal tester på alla typer av nordisk sten, för att hitta den komposition som fungerade bäst. Under utvecklingen var man tvungen att ta hänsyn till denna inverkan, vilket ställde extra stora krav på produkternas kvalitet.  Det var dessutom viktigt att produkterna var miljövänliga, eftersom själva stenen är en del av den nordiska, rena naturen.

 I slutet av 1987 var serien klar för användning i Sverige och Norge. Under våren 1988 anordnades en resa för hela stenindustrin till den nya fabriken, för att utbyta erfarenheter och få en grundlig genomgång av produktutbudet. Alla deltagare var mycket positiva till resultaten och man bestämde sig för att sprida produkterna och kunskapen om behandling av sten till en mycket bredare publik. Sedan dess har STEINFIX introducerats i många andra länder i Europa, men man har bibehållit de nordiska rötterna och traditionerna. Vi fokuserar kontinuerligt på miljövänliga och rätt produkter för det hårda nordiska klimatet, samt delar gärna med oss av vår kunskap om rengöring och underhåll av natursten.

Hittade du inte det du sökte?

Henning Christensen

Produktansvarig Steinfix

Mobilnummer: +47 932 56 781
E-post: hc@ellingard.no

Hittade du inte det du sökte?

Henning Christensen

Produktansvarig Steinfix

Mobilnummer: +47 932 56 781
E-post: hc@ellingard.no

Behöver du dokumentation för Steinfix produkter? Den hittar du här.

0

Start typing and press Enter to search